OPOLSKA GRUPA

POSZUKIWAWCZO-

RATOWNICZA

 
 
 
 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ GRUPY POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZEJ


Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza została powołana z ramienia Fundacji  OGPR do realizacji celów społecznie użytecznych w zakresie ochrony życia i zdrowia jako wartości nadrzędnych, a także ochrony przyrody.


NASZA STRONA NA Facebook
OGPR jest pierwszą Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą w Polsce, która otrzymuje specjalistyczne lokalizatory GPS Safety Pad pracujące w systemie ITMS24. Firma ITM Poland S.A. specjalnie dla naszej grupy ratowniczej przekazała 10 szt. takich urządzeń
 
 
 
 
 
Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza powstała do realizacji celów Fundacji min.takich jak:
-  Edukacja w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wypadkom.
-  Nabór i szkolenie kadry ratowniczej.
-  Nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, o takim samym lub podobnym profilu działania, w kraju i za granica.
-  Współpraca z instytucjami zajmującymi się profesjonalnie ratownictwem.
-  Prowadzenie działalności poszukiwawczo-ratowniczej oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
-  Organizacja i prowadzenie szkoleń.
-  Działania profilaktyczne na  rzecz zapobiegania wypadkom i innym zagrożeniom życia i zdrowia


Fundacja poprzez działalność Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej realizuje swoje cele min. poprzez:
-  Upowszechnianie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań naukowych w zakresie ratownictwa.
-  Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym związane z działalnością ratownictwa cywilnego.
-  Prowadzenie działalności zapobiegawczej, w tym:
              a) Propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego,
              b) Prowadzenie działalności informacyjnej i instruktażowej w zakresie szkolenia psów ratowniczych
-  Organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych, w tym:
              a) Zrzeszanie i szkolenie ratowników i psów ratowniczych,
              b) Wykorzystywanie działalności ratowniczo-poszukiwawczej
              c) Pomoc przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
-  Szkolenie wolontariuszy.


 
 
Copyright ©2016 OPOLSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 580