/

 

 


DZIAŁALNOŚĆ GRUPY POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZEJ


Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza została powołana z ramienia Fundacji  OGPR do realizacji celów społecznie użytecznych w zakresie ochrony życia i zdrowia jako wartości nadrzędnych, a także ochrony przyrody.


NASZA STRONA NA FacebookOGPR jest pierwszą Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą w Polsce, która otrzymuje specjalistyczne lokalizatory GPS Safety Pad pracujące w systemie ITMS24. Firma ITM Poland S.A. specjalnie dla naszej grupy ratowniczej przekazała 10 szt. takich urządzeń

Szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI                 

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza powstała do realizacji celów Fundacji min.takich jak:

-  Edukacja w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wypadkom.

-  Nabór i szkolenie kadry ratowniczej.

-  Nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, o takim samym lub podobnym profilu działania, w kraju i za granica.

-  Współpraca z instytucjami zajmującymi się profesjonalnie ratownictwem.

-  Prowadzenie działalności poszukiwawczo-ratowniczej oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

-  Organizacja i prowadzenie szkoleń.

-  Działania profilaktyczne na  rzecz zapobiegania wypadkom i innym zagrożeniom życia i zdrowia


Fundacja poprzez działalność Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej realizuje swoje cele min. poprzez:


-  Upowszechnianie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań naukowych w zakresie ratownictwa.

-  Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym związane z działalnością ratownictwa cywilnego.

-  Prowadzenie działalności zapobiegawczej, w tym:


              a) Propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego,

              b) Prowadzenie działalności informacyjnej i instruktażowej w zakresie szkolenia psów ratowniczych

-  Organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych, w tym:

              a) Zrzeszanie i szkolenie ratowników i psów ratowniczych,

              b) Wykorzystywanie działalności ratowniczo-poszukiwawczej

              c) Pomoc przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

-  Szkolenie wolontariuszy.


13916