OPOLSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA

 
 
 
 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ GRUPY POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZEJ


Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza została powołana z ramienia Fundacji  OGPR do realizacji celów społecznie użytecznych w zakresie ochrony życia i zdrowia jako wartości nadrzędnych, a także ochrony przyrody.


NASZA STRONA NA Facebook
          Jesteśmy Grupą specjalizującą się w poszukiwaniach osób zaginionych przy użyciu psów poszukiwawczo – ratowniczych, pracującą na zasadach wolontariatu. Na dzień dzisiejszy nasza Grupa liczy 30 certyfikowanych Nawigatorów, kolejne osoby przygotowują się do egzaminów. Nasze psy szkolone są do odnajdywania osób żywych, zaginionych w lasach oraz w innym, często bardzo trudnym i niedostępnym terenie. Do tej pory najczęściej poszukiwaliśmy osób chorych, dzieci oraz tych, które z przyczyn losowych nie mogli samodzielnie wrócić do domu (np. zgubili się w lesie podczas grzybobrania).
          Jako grupa cywilna, do czynności poszukiwawczych jesteśmy dysponowani głównie przez Policję z którą w grudniu 2015r. podpisalismy porozumienie o współpracy.
OGPR jest pierwszą Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą w Polsce, która otrzymuje specjalistyczne lokalizatory GPS Safety Pad pracujące w systemie ITMS24. Firma ITM Poland S.A. specjalnie dla naszej grupy ratowniczej przekazała 10 szt. takich urządzeń
 
 

Szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI 2015-2017 i AKTUALNOŚCI 2018

 
 
Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza powstała do realizacji celów Fundacji min.takich jak:
-  Edukacja w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wypadkom.
-  Nabór i szkolenie kadry ratowniczej.
-  Nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, o takim samym lub podobnym profilu działania, w kraju i za granica.
-  Współpraca z instytucjami zajmującymi się profesjonalnie ratownictwem.
-  Prowadzenie działalności poszukiwawczo-ratowniczej oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
-  Organizacja i prowadzenie szkoleń.
-  Działania profilaktyczne na  rzecz zapobiegania wypadkom i innym zagrożeniom życia i zdrowia

Fundacja poprzez działalność Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej realizuje swoje cele min. poprzez:
-  Upowszechnianie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań naukowych w zakresie ratownictwa.
-  Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym związane z działalnością ratownictwa cywilnego.
-  Prowadzenie działalności zapobiegawczej, w tym:
              a) Propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego,
              b) Prowadzenie działalności informacyjnej i instruktażowej w zakresie szkolenia psów ratowniczych
-  Organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych, w tym:
              a) Zrzeszanie i szkolenie ratowników i psów ratowniczych,
              b) Wykorzystywanie działalności ratowniczo-poszukiwawczej
              c) Pomoc przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
-  Szkolenie wolontariuszy.
 
 
Copyright ©2016 OPOLSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 2450